Runinskrifter.net

Vg 108

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 24′ 2.5″12° 48′ 42.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64791781325016
SWEREF99TM
xy
6475402372126
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3721266475402
GeoHash
u63h5x92em
GeoDNA
eaagcggcaggttcaaatgtgc

Lokalisering:

Placering:
På ödekyrkogården
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tängs gamla kyrka
Socken:
Tängs socken
Härad:
Åse härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Gamla kyrkan. Runsignum Vg 109, Vg 108"@sv – Brenner, Elias, Faith-Ell, Harald, Okänd"@sv; Brenner, Elias, Faith-Ell, Harald, Okänd"@sv; 1981-01-01
PD
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: