Runinskrifter.net

Vg 104

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr1?, RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 21′ 36.8″12° 37′ 48.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64751601314188
SWEREF99TM
xy
6471257361353
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3613536471257
GeoHash
u62up2jhfh
GeoDNA
eaagcggacttttgttgtaggc

Lokalisering:

Placering:
Utanför kyrkogården
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sals gamla kyrka
Socken:
Sals socken
Härad:
Åse härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1040

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Gamla Sal kyrka. Runsignum Vg 104"@sv – Hellman, Gustaf Adolf, Faith-Ell, Harald"@sv; Hellman, Gustaf Adolf, Faith-Ell, Harald"@sv; 2022-03-07"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: