Runinskrifter.net

Vg 102

Även känd som B 954, L 1369.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 47.6″12° 47′ 5.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64769341323328
SWEREF99TM
xy
6473139370466
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3704666473139
GeoHash
u63h4gtxe9
GeoDNA
eaagcggcaggtgtccatcaac

Lokalisering:

Placering:
På ödekyrkogården
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Håle gamla kyrka
Socken:
Håle socken
Härad:
Åse härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ödekyrkogården. Runsignum Vg 102, Vg 103, Vg 102"@sv – Brenner, Elias, Faith-Ell, Harald"@sv; Brenner, Elias, Faith-Ell, Harald"@sv; 2022-03-07"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: