Runinskrifter.net

Vg 101

Även känd som B 1155, L 1376.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 19′ 23.1″12° 32′ 19.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64712831308635
SWEREF99TM
xy
6467316355851
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3558516467316
GeoHash
u62gv36kw3
GeoDNA
eaagcggatccacgtataattc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bragnum
Socken:
Flo socken
Härad:
Åse härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Under B 1155 beskrivs även Vg 110.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

1967-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
1967-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
1967-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: