Runinskrifter.net

Vg 10

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll, liljesten
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll, liljesten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 41′ 1.9″13° 48′ 46.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65085411384449
SWEREF99TM
xy
6505460431170
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4311706505460
GeoHash
u63vf744m2
GeoDNA
eaagcggcctacagcatggatg

Lokalisering:

Placering:
I kyrkan
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Leksbergs kyrkogård
Socken:
Leksbergs socken
Härad:
Vadsbo härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

1200-talet

Medeltid; 1200–1299

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vg10 Leksbergs kyrkogård, Liljesten"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: