Runinskrifter.net

Vg 1 †

Även känd som L 1328, L 1670.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 29′ 58.3″13° 46′ 25.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64880831381560
SWEREF99TM
xy
6484979428528
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4285286484979
GeoHash
u63uc3t8qp
GeoDNA
eaagcggcctgacgtcattgtt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bergs kyrkogård
Socken:
Bergs socken
Härad:
Vadsbo härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Övergångstid

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Bergs kyrka – Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: