Runinskrifter.net

U Uppl1969;32

Objektuppgifter:

Föremål:
Bleck
Nyckelord:
bleck, runbleck
Material:
Brons
Nyckelord:
metall: brons

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 36.1″17° 38′ 17.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66392661602711
SWEREF99TM
xy
6638764647750
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6477506638764
GeoHash
u6ss935vbg
GeoDNA
eaagctagcggatgtattctaa

Lokalisering:

Placering:
Upplandsmuseet (13000:241)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Uppsala, S:t Pers kyrkoruin
Socken:
Uppsala
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 1000-talet – 1100-talet

Medeltid; 1066–1199

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: