Runinskrifter.net

U UR4;4

Objektuppgifter:

Föremål:
Laggat fat
Nyckelord:
fat, tallrik
Material:
Trä
Nyckelord:
trä: trä

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 29.0″17° 38′ 19.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66390501602750
SWEREF99TM
xy
6638549647792
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6477926638549
GeoHash
u6ss92u4w8
GeoDNA
eaagctagcggatgttaagatc

Lokalisering:

Placering:
Upplands Fornminnesförenings samlingar.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Uppsala, kv. Näktergalen
Socken:
Uppsala
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

OKÄND?

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI: