Runinskrifter.net

U SHM5664

Objektuppgifter:

Föremål:
Kam
Nyckelord:
kam
Material:
Ben
Nyckelord:
ben/horn: ben

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 38.2″17° 38′ 4.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66393251602500
SWEREF99TM
xy
6638821647539
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6475396638821
GeoHash
u6ss93313b
GeoDNA
eaagctagcggatgtagcggag

Lokalisering:

Placering:
SHM (5664)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Uppsala, Järnbrogatan (Nu S:t Olofsgatan)
Socken:
Uppsala
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Funnen på 6 fots djup.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Anställd vid SHM, 2007-06-07, SHMM; SHMM; 2007-06-07
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Anställd vid SHM, 2007-06-07, SHMM; SHMM; 2007-06-07
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: