Runinskrifter.net

U SHM28883:54

Objektuppgifter:

Föremål:
2 fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 42′ 31.0″17° 36′ 30.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66223551601500
SWEREF99TM
xy
6621844646745
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6467456621844
GeoHash
u6se8tw5f3
GeoDNA
eaagctagtaaagcgccggaac

Lokalisering:

Placering:
SHM (28883:54)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
"Flasta mur", kyrkoruin
Socken:
Skoklosters socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Läst från fotografi.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Karin Lundgren, 2008-05-12, SHMM; SHMM; 2008-05-12
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Karin Lundgren, 2008-05-12, SHMM; SHMM; 2008-05-12
CC BY
URI | Kringla | Källa