Runinskrifter.net

U Owe1996b;119

Tidigare känd som U Owe1996;119B.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Grå granit
Nyckelord:
sten: granit, grå granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 33′ 44.9″18° 15′ 14.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66072481638426
SWEREF99TM
xy
6607191683843
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3448456605894
GeoHash
u6sfz7h0su
GeoDNA
eaagctagtctccgccggggta

Lokalisering:

Placering:
I vapenhuset vid U 185.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Össeby-Garns kyrka
Socken:
Össeby-Garns socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Har ej behandlats av Runverket.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI: