Runinskrifter.net

U NOR2002;32

Objektuppgifter:

Föremål:
8 fragment av tre bildstenar
Nyckelord:
bildsten, fragment, sten
Material:
Ljusröd sandsten
Nyckelord:
sten: ljusröd sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 20′ 58.1″18° 0′ 32.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65830421625375
SWEREF99TM
xy
6582834671090
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3299506582787
GeoHash
u6sc9u1zg8
GeoDNA
eaagctagttaatctggtccac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bolstomta, Tomteboda
Socken:
Solna socken
Härad:
Danderyds skeppslag
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

375/400–675 (Imer 2007)

Urnordisk; 375–675

Övriga anmärkningar:

Ett fragment med runor.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: