Runinskrifter.net

U NOR2002;29

Objektuppgifter:

Föremål:
Skål
Nyckelord:
skål
Material:
Silver, förgyllt
Nyckelord:
metall: förgyllt, silver

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 54′ 1.3″17° 37′ 52.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66437501602200
SWEREF99TM
xy
6643241647185
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6471856643241
GeoHash
u6ssc0w8zy
GeoDNA
eaagctagcggacggtcgtgtc

Lokalisering:

Placering:
SHM (8889:2), deponerad i Gamla Uppsala museum.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kungsgården
Socken:
Uppsala (tidigare: Gamla Uppsala socken)
Härad:
Vaksala härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid/Medletid; 725–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Anställd vid SHM, 1995-03-23, SHM; SHM; 1995-03-23
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Anställd vid SHM, 1996-01-18, SHM; SHM; 1996-01-18
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: