Runinskrifter.net

U NOR2002;26

Objektuppgifter:

Föremål:
Bleck
Nyckelord:
bleck, runbleck
Material:
Brons
Nyckelord:
metall: brons

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 20′ 1.3″17° 32′ 34.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65805001598900
SWEREF99TM
xy
6579972644654
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6446546579972
GeoHash
u6s3x1q7f4
GeoDNA
eaagctaggtcctggctagcac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Björkö (Birka)
Socken:
Adelsö socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Pilspets"@sv – Helena Fennö"@sv; Ark. forskningslab. SU."@sv; 2019-03-04"@sv
©
URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: