Runinskrifter.net

U NOR2001;24

Objektuppgifter:

Föremål:
Runben, fragment
Nyckelord:
ben, fragment, runben
Material:
Ben
Nyckelord:
ben/horn: ben
Fyndnummer:
4768

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 19′ 59.6″17° 32′ 40.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65804501599000
SWEREF99TM
xy
6579923644755
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6447556579923
GeoHash
u6s3x1r94d
GeoDNA
eaagctaggtcctggctctgat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Björkö (Birka)
Socken:
Adelsö socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

900-talet

Vikingatid; 900–999

Övriga anmärkningar:

Fyndnr 4768.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Pilspets"@sv – Helena Fennö"@sv; Ark. forskningslab. SU."@sv; 2019-03-04"@sv
©
URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: