Runinskrifter.net

U NOR2000;36

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravmonument
Nyckelord:
fragment, grav, gravmonument, monument
Material:
Röd sandsten
Nyckelord:
sten: röd sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 23′ 29.7″17° 54′ 42.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65875531619689
SWEREF99TM
xy
6587275665351
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6653516587275
GeoHash
u6s9zefvnd
GeoDNA
eaagctagtgccctaacactct

Lokalisering:

Placering:
F.n. på Stockholms stadsmuseum.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Spånga kyrka
Socken:
Spånga socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Troligen en del av runristat gravmonument.

Motsvarar objekt i KMR: