Runinskrifter.net

U NOR1998;27B

Objektuppgifter:

Föremål:
Runben, revben
Nyckelord:
ben, revben, runben
Material:
Ben
Nyckelord:
ben/horn: ben
Fyndnummer:
9207

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 33.9″17° 38′ 20.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66392001602750
SWEREF99TM
xy
6638699647790
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6477906638699
GeoHash
u6ss93h627
GeoDNA
eaagctagcggatgtcgggcgg

Lokalisering:

Placering:
SHM (34821)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Uppsala, kv. Kransen
Socken:
Uppsala
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Fyndnr 9207.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Johan Runer, 2015-09-01, SHMM; SHMM; 2015-09-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Johan Runer, 2015-09-01, SHMM; SHMM; 2015-09-01
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: