Runinskrifter.net

U NOR1998;26

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Röd sandsten
Nyckelord:
sten: röd sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 49′ 43.2″17° 18′ 59.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66353181584765
SWEREF99TM
xy
6634599629859
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6298596634599
GeoHash
u6sk653rpw
GeoDNA
eaagctagatgtagaagcacct

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 49′ 44.2″17° 19′ 1.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66353501584800
SWEREF99TM
xy
6634632629893
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6298936634632
GeoHash
u6sk659by6
GeoDNA
eaagctagatgtagaaattttc

Lokalisering:

Placering:
Hembygdsmuseet i Skogs-Tibble.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tibble
Socken:
Skogs-Tibble (tidigare: Skogstibble socken)
Härad:
Hagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Ristningen består av ornamentik och möjligen toppen av en huvudstav. Påträffad drygt 50m NO om klockstapeln.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: