Runinskrifter.net

U NOR1998;23A

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Röd sandsten
Nyckelord:
sten: röd sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 16′ 20.7″17° 44′ 55.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65739981610822
SWEREF99TM
xy
6573617656651
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6566516573617
GeoHash
u6s95yhqf9
GeoDNA
eaagctagtgattcctggacgc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 16′ 20.8″17° 44′ 53.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65740021610780
SWEREF99TM
xy
6573620656609
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6566096573620
GeoHash
u6s95y5z16
GeoDNA
eaagctagtgattccgttccag

Lokalisering:

Placering:
I vapenhuset
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ekerö kyrka
Socken:
Ekerö socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: