Runinskrifter.net

U NOR1997;27A

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Mörkgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, mörkgrå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 54′ 45.3″17° 34′ 34.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66450271599083
SWEREF99TM
xy
6644479644054
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6440546644479
GeoHash
u6skzfy8hg
GeoDNA
eaagctagattcctctcatgtg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ulva kvarn
Socken:
Uppsala (tidigare: Gamla Uppsala socken)
Härad:
Vaksala härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Ulva kvarn – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-11-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ulva kvarn – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-11-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ulva kvarn – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-11-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ulva kvarn – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-11-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ulva kvarn – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-11-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ulva kvarn – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-11-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ulva kvarn – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-11-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ulva kvarn – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-11-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Ulva kvarn – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-11-30
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: