Runinskrifter.net

U NOR1996;18F

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Rödbrun sandsten
Nyckelord:
sten: rödbrun sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 1.8″17° 43′ 20.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66123501608200
SWEREF99TM
xy
6611924653565
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6535656611924
GeoHash
u6se5kbzng
GeoDNA
eaagctagtaattatgaaccct

Lokalisering:

Placering:
Sigtuna museum
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sigtuna, kv. Kyrkolunden 8
Socken:
Sigtuna
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sigtuna museum – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sigtuna museum – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Ekerö kyrka – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sigtuna museum – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Ekerö kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sigtuna museum – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sigtuna museum – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sigtuna – Anna Ulfstrand; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sigtuna museum – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sigtuna museum – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sigtuna museum – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sigtuna museum – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sigtuna museum – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sigtuna museum – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sigtuna museum – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sigtuna museum – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sigtuna museum – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sigtuna museum – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sigtuna museum – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sigtuna museum – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sigtuna museum – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sigtuna museum – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sigtuna museum – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sigtuna museum – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sigtuna museum – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sigtuna museum – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sigtuna museum – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Karl Axel Lindwall, 1960-01-01, SHMM; SHMM; 1960-01-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0034 Runben, Kungabenet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-08-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0034 Runben, Kungabenet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-08-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0034 Runben, Kungabenet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-08-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0034 Runben, Kungabenet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-08-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0034 Runben, Kungabenet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-08-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0034 Runben, Kungabenet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-08-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0034 Runben, Kungabenet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-08-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0034 Runben, Kungabenet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-08-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0046 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0045 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0047 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0047 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0043 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0043 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0045 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0040 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0040 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0038 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0065 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0048 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0046 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0043 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0048 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0041 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0047 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0044 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0065 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0042 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0042 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0042 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0045 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0042 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0038 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0044 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-03-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0053 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-12-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0051 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-12-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0053 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-12-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0000 Sigtuna, runrist. anl 14 – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-12-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0056 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-12-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0049 Sigtuna, runrist. fnr. 2321 – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-12-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0054 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-12-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0058 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-12-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0059 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-12-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0057 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-12-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0000 Sigtuna, runrist. anl 14 – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-12-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0052 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-12-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0054 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-12-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0055 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-12-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0050 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-12-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0054 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-12-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0061 Runben, klytu-benet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0062 Runben, Iorils-benet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0062 Runben, Iorils-benet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0062 Runben, Iorils-benet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0062 Runben, Iorils-benet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0062 Runben, Iorils-benet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0062 Runben, Iorils-benet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0061 Runben, klytu-benet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0062 Runben, Iorils-benet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0077 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-11-25
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0085 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-01-25
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0063 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-01-25
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0086 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-01-25
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0088 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-01-25
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0088 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-01-25
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0090 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-01-25
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0087 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-01-25
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0084 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-01-25
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0084 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-01-25
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0091 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-01-25
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0087 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-01-25
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0090 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-01-25
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0091 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-01-25
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0086 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-01-25
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0092 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-03-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0092 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-03-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0092 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-03-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0093 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-03-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0093 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-03-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0093 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-03-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0092 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-03-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0092 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-03-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0098 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-06-05
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0098 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-06-05
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0098 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-06-05
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0100 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-10-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0100 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-10-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0102 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-10-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0100 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-10-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0102 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-10-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
SL0101 Runben – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-10-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Yliali Asp, 2001-05-23, SHM; SHM; 2001-05-23
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
Dopfuntsfragment från stadslagret – Kennerstedt, Lars; Riksantikvarieämbetet; 2017-02-10
PD
URI | Kringla | Källa
Dopfuntsfragment från stadslagret – Kennerstedt, Lars; Riksantikvarieämbetet; 2017-02-10
PD
URI | Kringla | Källa
Kavelbro"@sv – Sigtuna Museum"@sv; Sigtuna Museum"@sv; 2019-03-05"@sv
©
URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: