Runinskrifter.net

U NOR1994;26A

Objektuppgifter:

Föremål:
Bleck (amulett)
Nyckelord:
amulett, bleck, runbleck
Material:
Brons
Nyckelord:
metall: brons
Fyndnummer:
7530

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 21′ 36.3″17° 32′ 2.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65834251598322
SWEREF99TM
xy
6582889644041
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6440416582889
GeoHash
u6s3wypvs8
GeoDNA
eaagctaggtccgcctttctca

Lokalisering:

Placering:
SHM (35244)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Alsnö hus
Socken:
Adelsö socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Nonsensinskrift, magisk? Fyndnr 7530.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2013-12-04, SHMM; SHMM; 2013-12-04
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2013-12-04, SHMM; SHMM; 2013-12-04
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2013-12-04, SHMM; SHMM; 2013-12-04
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Gabriel Hildebrand, 2013-12-04, SHMM; SHMM; 2013-12-04
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: