Runinskrifter.net

U L1887

Även känd som L 1887.

Objektuppgifter:

Föremål:
Stenyxa
Nyckelord:
sten, yxa
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 30.9″17° 38′ 3.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66391001602500
SWEREF99TM
xy
6638596647542
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6475426638596
GeoHash
u6ss92bvx0
GeoDNA
eaagctagcggatgtgaactcc

Lokalisering:

Placering:
Museum Gustavianum (UUMF0317).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Uppsala
Socken:
Uppsala
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid?; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: