Runinskrifter.net

U KVHAAÅ2008;214

Objektuppgifter:

Föremål:
Runben, revben
Nyckelord:
ben, revben, runben
Material:
Ben
Nyckelord:
ben/horn: ben
Fyndnummer:
424

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 53′ 58.0″17° 37′ 51.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66436461602186
SWEREF99TM
xy
6643136647172
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6471726643136
GeoHash
u6ssc0qe8c
GeoDNA
eaagctagcggacggttataaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Gamla Uppsala kyrka
Socken:
Uppsala (tidigare: Gamla Uppsala socken)
Härad:
Vaksala härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

1000–1200-talet

Vikingatid/Medletid; 1000–1299

Övriga anmärkningar:

Fyndnr 424. Hittat hösten 2005.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI: