Runinskrifter.net

U Fv2012;59 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr5?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 53′ 57.8″17° 37′ 56.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66436431602252
SWEREF99TM
xy
6643134647238
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6472386643134
GeoHash
u6ssc0r7k1
GeoDNA
eaagctagcggacggttcgccg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Gamla Uppsala kyrka
Socken:
Uppsala (tidigare: Gamla Uppsala socken)
Härad:
Vaksala härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1100–1130

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: