Runinskrifter.net

U Fv1993;235

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Ljusgrå grovkornig granit
Nyckelord:
sten: granit, ljusgrå grovkornig granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 29′ 36.0″17° 20′ 27.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65980001587000
SWEREF99TM
xy
6597322632546
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6325466597322
GeoHash
u6s66w7mc7
GeoDNA
eaagctaggcgtacagtcataa

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 29′ 22.7″17° 19′ 22.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65975631585988
SWEREF99TM
xy
6596873631540
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6315406596873
GeoHash
u6s66jy0jp
GeoDNA
eaagctaggcgtaagccaggtg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej; 1,2km nordöst om Torsvi gård.

Proveniens:

Plats:
Torsvi gård
Socken:
Torsvi socken
Härad:
Trögds härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Hittades 1956. Stille (1999b:34f) läser: tirf(R) ... ¶ ...(þ)ur s-...

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: