Runinskrifter.net

U Fv1992;168A

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Röd sandsten
Nyckelord:
sten: röd sandsten, sandsten, sten
Fyndnummer:
4647

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 53.8″17° 43′ 13.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66121001608100
SWEREF99TM
xy
6611673653468
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6534686611673
GeoHash
u6se5hxd4w
GeoDNA
eaagctagtaattagtcttagt

Lokalisering:

Placering:
Sigtuna museum
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sigtuna, kv. Urmakaren 1
Socken:
Sigtuna
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid?; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Fyndnr 4647.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: