Runinskrifter.net

U Fv1992;167C

Tidigare känd som U Fv1992;167B, U Sl36.

Även känd som S 36.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runben, revben, fragment
Nyckelord:
ben, fragment, revben, runben
Material:
Ben
Nyckelord:
ben/horn: ben
Fyndnummer:
4581

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 53.8″17° 43′ 13.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66121001608100
SWEREF99TM
xy
6611673653468
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6534686611673
GeoHash
u6se5hxd4w
GeoDNA
eaagctagtaattagtcttagt

Lokalisering:

Placering:
Sigtuna museum
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sigtuna, kv. Urmakaren 1
Socken:
Sigtuna
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid/Medletid; 725–1500

Övriga anmärkningar:

Fyndnr 4581.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sigtuna – Anna Ulfstrand; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Dopfuntsfragment från stadslagret – Kennerstedt, Lars; Riksantikvarieämbetet; 2017-02-10
PD
URI | Kringla | Källa
Dopfuntsfragment från stadslagret – Kennerstedt, Lars; Riksantikvarieämbetet; 2017-02-10
PD
URI | Kringla | Källa
Annat material från inventeringsbok (3)"@sv – Sigtuna Museum"@sv; Sigtuna Museum"@sv; 2019-03-05"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: