Runinskrifter.net

U Fv1992;156

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grovkornig grå granit med kristallinska inslag
Nyckelord:
sten: granit, grovkornig grå granit med kristallinska inslag

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 24.4″17° 52′ 51.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66151751617074
SWEREF99TM
xy
6614856662402
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6624026614856
GeoHash
u6seqchsb3
GeoDNA
eaagctagtactattcggcgga

Lokalisering:

Placering:
Vid bogårdsmurens sydvästra hörn.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Husby-Ärlinghundra kyrka
Socken:
Husby-Ärlinghundra socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Delarna funna i kyrkogårdsmuren mellan 1984 och 2003.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: