Runinskrifter.net

U Fv1986;220C

Tidigare känd som U Sl12.

Även känd som S 12.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runben, revben
Nyckelord:
ben, revben, runben
Material:
Ben
Nyckelord:
ben/horn: ben

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 1.4″17° 43′ 23.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66123401608250
SWEREF99TM
xy
6611915653615
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6536156611915
GeoHash
u6se5kcwe2
GeoDNA
eaagctagtaattatgaccagc

Lokalisering:

Placering:
Sigtuna museum
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sigtuna, Stora Gatan
Socken:
Sigtuna
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

1000–1100-talet

Vikingatid/Medletid; 1000–1199

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: