Runinskrifter.net

U Fv1986;220B

Tidigare känd som U Sl13.

Även känd som S 13.

Objektuppgifter:

Föremål:
Bleck
Nyckelord:
bleck, runbleck
Material:
Koppar
Nyckelord:
metall: koppar

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 0.0″17° 43′ 29.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66123001608350
SWEREF99TM
xy
6611876653715
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6537156611876
GeoHash
u6se5kfuk0
GeoDNA
eaagctagtaattatgcacttg

Lokalisering:

Placering:
Sigtuna museum
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sigtuna, kv. Granhäcken
Socken:
Sigtuna
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid?; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sigtuna – Anna Ulfstrand; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: