Runinskrifter.net

U Fv1983;232

Tidigare känd som U Sl10.

Även känd som S 10.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runben, revben, fragment
Nyckelord:
ben, fragment, revben, runben
Material:
Koben
Nyckelord:
ben/horn: ben, koben
Fyndnummer:
364

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 54.0″17° 42′ 55.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66121001607825
SWEREF99TM
xy
6611670653193
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6531936611670
GeoHash
u6se5hs495
GeoDNA
eaagctagtaattagtaggaga

Lokalisering:

Placering:
Sigtuna museum
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sigtuna, kv. Guldet
Socken:
Sigtuna
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

1100–1200-talet

Medeltid; 1100–1299

Övriga anmärkningar:

Fyndnr 364. Nio streck har ristats snett uppåt höger över runorna efter det att runorna ristades in.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: