Runinskrifter.net

U Fv1979;241

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av ristad sten
Nyckelord:
fragment, ristad sten, sten
Material:
Mörkröd sandsten
Nyckelord:
sten: mörkröd sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 23′ 27.2″17° 42′ 9.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65871161607804
SWEREF99TM
xy
6586694653475
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6534756586694
GeoHash
u6s9fgf8fm
GeoDNA
eaagctagtgacatcacatggc

Lokalisering:

Placering:
SHM (31089)
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Hilleshögs kyrka
Socken:
Hilleshögs socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: