Runinskrifter.net

U Fv1977;163

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 34.8″17° 38′ 11.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66392251602610
SWEREF99TM
xy
6638722647650
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6476506638722
GeoHash
u6ss9347yk
GeoDNA
eaagctagcggatgtatggccc

Lokalisering:

Placering:
Upplandsmuseet (UM26264)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Uppsala, kv. Torget
Socken:
Uppsala
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Påträffades vid arkeologisk utgrävning 1940.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Arkeologisk undersökning av Franciskanklostret, kvarteret Torget, Uppsala 1971 - 1972. Klostergården. Runstensfragment, F177, i norra väggen. Från söder – 1971-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk undersökning av Franciskanklostret, kvarteret Torget, Uppsala 1971 - 1972. Klostergården. Runstensfragment, F177, i norra väggen. Från söder – 1971-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Fyra fragment av runsten U941 tillvaratagna i Franciskanklostrets område, kvarteret Torget, Uppsala – 2011-04-26
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Fragment av runsten U941 tillvaratagna i Franciskanklostrets område, kvarteret Torget, Uppsala – 2011-04-26
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: