Runinskrifter.net

U Fv1976;96

Objektuppgifter:

Föremål:
Pinne
Nyckelord:
pinne
Material:
En
Nyckelord:
trä: en
Fyndnummer:
1008

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 6.4″17° 4′ 37.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66134751571750
SWEREF99TM
xy
6612606617114
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6171146612606
GeoHash
u6s5k85psh
GeoDNA
eaagctaggacgatggttaaca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Enköping, kv. Traktören 1
Socken:
Enköping
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

1200–1300-talet (stratigrafisk)

Medeltid; 1200–1399

Övriga anmärkningar:

Fyndnr 1008.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Tullgatan & kv läkaren"@sv – 2021-02-11"@sv
©
URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: