Runinskrifter.net

U Fv1973;199

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Svartspräcklig granit
Nyckelord:
sten: granit, svartspräcklig granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 56′ 12.4″16° 52′ 16.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66468791559594
SWEREF99TM
xy
6645850604556
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6045566645850
GeoHash
u6euzzjjje
GeoDNA
eaagcgctcttcccccgtagcg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 56′ 13.3″16° 50′ 37.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66468811558066
SWEREF99TM
xy
6645833603029
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6030296645833
GeoHash
u6euzr1q2z
GeoDNA
eaagcgctcttccacagtacgg

Lokalisering:

Placering:
Heby hembygdsgård
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Heby
Socken:
Västerlövsta socken
Härad:
Simtuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Nonsensinskrift.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: