Runinskrifter.net

U Fv1973;197B

Objektuppgifter:

Föremål:
Runben, revben
Nyckelord:
ben, revben, runben
Material:
Ben
Nyckelord:
ben/horn: ben
Fyndnummer:
1447

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 31.5″17° 38′ 15.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66391251602675
SWEREF99TM
xy
6638623647716
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6477166638623
GeoHash
u6ss92gq83
GeoDNA
eaagctagcggatgtgccacga

Lokalisering:

Placering:
SHM (34526)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Uppsala, kv. Rådhuset 2-3
Socken:
Uppsala
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Fyndnr 1447.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Niklas Stjerna, 2008-01-09, SHMM; SHMM; 2008-01-09
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: