Runinskrifter.net

U Fv1973;197A

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristad sten
Nyckelord:
ristad sten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 29.4″17° 38′ 1.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66390521602466
SWEREF99TM
xy
6638547647508
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6475086638547
GeoHash
u6ss92be09
GeoDNA
eaagctagcggatgtgaataag

Lokalisering:

Placering:
Under golvet i De Geerska gravkoret.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Uppsala domkyrka
Socken:
Uppsala
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: