Runinskrifter.net

U Fv1973;146

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejsgranit
Nyckelord:
sten: gnejs, gnejsgranit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 35′ 49.5″16° 57′ 53.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66091241565492
SWEREF99TM
xy
6608181610911
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6109116608181
GeoHash
u6s54136hm
GeoDNA
eaagctaggaatgggagcgctg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej; Funnen på ursprunglig plats men flyttad en bit.

Proveniens:

Plats:
Skinna
Socken:
Tillinge socken
Härad:
Åsunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: