Runinskrifter.net

U Fv1972;274B

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
2 fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Ljusröd sandsten
Nyckelord:
sten: ljusröd sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 33′ 29.8″18° 14′ 30.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66067531637757
SWEREF99TM
xy
6606688683180
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3441406605453
GeoHash
u6sfz4721c
GeoDNA
eaagctagtctccgagtcgtgg

Lokalisering:

Placering:
SHM (29563)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Össeby ödekyrka
Socken:
Össeby-Garns socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Om några linjer är rester av ornamentik eller runor kan inte avgöras.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Össeby kyrkoruin – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Össeby kyrkoruin – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
UNf1971 Össeby-Garn (SHM 29564:4) – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-10-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
UNf1971 Össeby-Garn (SHM 29564:4) – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-10-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2000-02-02, SHM; SHM; 2000-02-02
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: