Runinskrifter.net

U Fv1971;212B

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 34′ 39.3″18° 12′ 19.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66088291635622
SWEREF99TM
xy
6608737681021
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3421746607689
GeoHash
u6sfymbb9d
GeoDNA
eaagctagtctcaataaattga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vada kyrka
Socken:
Vada socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: