Runinskrifter.net

U Fv1971;212A

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Gråspräcklig granit
Nyckelord:
sten: granit, gråspräcklig granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 34′ 34.2″18° 12′ 4.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66086621635384
SWEREF99TM
xy
6608567680785
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3419246607541
GeoHash
u6sfyjt8m1
GeoDNA
eaagctagtctcaagcattgtg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 34′ 39.4″18° 12′ 18.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66088331635610
SWEREF99TM
xy
6608741681009
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3421626607694
GeoHash
u6sfymb8uc
GeoDNA
eaagctagtctcaataaatgta

Lokalisering:

Placering:
I kyrkan
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Vada by
Socken:
Vada socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: