Runinskrifter.net

U Fv1971;211A

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Rödbrun sandsten
Nyckelord:
sten: rödbrun sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 34′ 40.1″18° 12′ 19.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66088531635616
SWEREF99TM
xy
6608761681014
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3421706607713
GeoHash
u6sfymb9zd
GeoDNA
eaagctagtctcaataaatgcc

Lokalisering:

Placering:
SHM (29328)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vada kyrka
Socken:
Vada socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: