Runinskrifter.net

U Fv1969;210

Objektuppgifter:

Föremål:
Bleck
Nyckelord:
bleck, runbleck
Material:
Koppar
Nyckelord:
metall: koppar

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 24′ 18.6″17° 51′ 25.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65889681616533
SWEREF99TM
xy
6588651662179
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6621796588651
GeoHash
u6s9yq7h5n
GeoDNA
eaagctagtgccaacgtcaggt

Lokalisering:

Placering:
SHM (27291:6)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Veddesta
Socken:
Järfälla socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

1000-talet

Vikingatid; 1000–1099

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Teckning – Bengt Händel, 2009-11-23, SHMM; SHMM; 2009-11-23

URI | Kringla | Källa
Fotografi – Lotta Fernstål, 2010-05-11, SHMM; SHMM; 2010-05-11
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Lotta Fernstål, 2010-05-11, SHMM; SHMM; 2010-05-11
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Lotta Fernstål, 2010-05-11, SHMM; SHMM; 2010-05-11
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2011-10-20, SHMM; SHMM; 2011-10-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2011-10-20, SHMM; SHMM; 2011-10-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2011-10-20, SHMM; SHMM; 2011-10-20
CC BY
URI | Kringla | Källa
Foto från inventeringsbok (2)"@sv – Okänd"@sv; Okänd"@sv; 2019-03-04"@sv
©
URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: