Runinskrifter.net

U Fv1967;265

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 44′ 4.7″18° 32′ 34.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66270551653965
SWEREF99TM
xy
6627181699137
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3618786624419
GeoHash
u6t5vfqed9
GeoDNA
eaagctatgacactcttataac

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 44′ 24.6″18° 31′ 48.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66276401653218
SWEREF99TM
xy
6627756698383
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3611796625060
GeoHash
u6t5vem5xw
GeoDNA
eaagctatgacactacgcgacc

Lokalisering:

Placering:
Husby-Sjuhundra kyrkas tornrum.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Västra Libby
Socken:
Husby-Sjuhundra socken
Härad:
Lyhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: