Runinskrifter.net

U Fv1958;250

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 1.2″17° 43′ 14.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66123301608110
SWEREF99TM
xy
6611903653475
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6534756611903
GeoHash
u6se5hzy1w
GeoDNA
eaagctagtaattagtccccgg

Lokalisering:

Placering:
I Stadsparkens östra hörn.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
S:t Lars ruin
Socken:
Sigtuna
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Mitten av 1000-talet

V; 1033–1066

Övriga anmärkningar:

Stenen har legat i grunden till en mur, brusten i sex delar. Röd färg (mönja) bevarad.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sigtuna – Anna Ulfstrand; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
S:t Lars ruin – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Sigtuna – Anna Ulfstrand; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Stadsparken – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Stadsparken – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
UNf1956 Sigtuna, Stadsparken – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-04-09
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: