Runinskrifter.net

U Fv1955;222

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Även känd som B 620, L 2992.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristad sten
Nyckelord:
ristad sten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 43′ 1.3″17° 8′ 35.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66226751575290
SWEREF99TM
xy
6621846620541
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6205416621846
GeoHash
u6s5wp5hyq
GeoDNA
eaagctaggaccgaaattagtc

Lokalisering:

Placering:
I vapenhuset
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Långtora kyrka
Socken:
Långtora socken
Härad:
Lagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental, skepp, mansfigur, kors.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Utgrävning i Långtora kyrka, Enköping 1953 – Uppsala-Bild; 1953-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Utgrävning i Långtora kyrka, Enköping 1953 – Uppsala-Bild; 1953-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Utgrävning i Långtora kyrka, Enköping 1953 – Uppsala-Bild; 1953-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Utgrävning i Långtora kyrka, Enköping 1953 – Uppsala-Bild; 1953-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Utgrävning i Långtora kyrka, Enköping 1953 – Uppsala-Bild; 1953-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: