Runinskrifter.net

U Fv1955;219

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristad sten
Nyckelord:
ristad sten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 30′ 42.1″17° 17′ 39.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65999851584310
SWEREF99TM
xy
6599274629833
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6298336599274
GeoHash
u6s699c2cd
GeoDNA
eaagctaggcgattgaacgtga

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 30′ 40.2″17° 17′ 39.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65999251584310
SWEREF99TM
xy
6599214629834
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6298346599214
GeoHash
u6s6999m9j
GeoDNA
eaagctaggcgattgaatataa

Lokalisering:

Placering:
Vid landsväg nära bro.
Ursprunglig plats:
Nej; Står 60m söder om fyndplatsen.

Proveniens:

Plats:
Rydbylund
Socken:
Kungs-Husby socken
Härad:
Trögds härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental, fyrfotadjur och fågel.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Rydbylund. U Fv1955;219."@sv – Anderson, Iwar, Jansson, Sven B F"@sv; Anderson, Iwar, Jansson, Sven B F"@sv; 1954-01-01"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: