Runinskrifter.net

U Fv1953;274

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 34′ 52.5″17° 56′ 56.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66087421621121
SWEREF99TM
xy
6608474666525
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6665256608474
GeoHash
u6sfbqqjcm
GeoDNA
eaagctagtcgaaacttaagaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skånela kyrka
Socken:
Skånela socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

UFv1953:273 Skånela kyrka"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1995-10-06"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: