Runinskrifter.net

U ATA7269/60H

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Röd gävlesandsten
Nyckelord:
sten: röd gävlesandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 30′ 27.2″17° 52′ 6.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66003911616823
SWEREF99TM
xy
6600074662330
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6623306600074
GeoHash
u6sdw952ek
GeoDNA
eaagctagtatcgtgattgtgc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 31′ 6.2″17° 53′ 41.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66016431618285
SWEREF99TM
xy
6601343663776
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6637766601343
GeoHash
u6sdx4yxsw
GeoDNA
eaagctagtatctgatcacaca

Lokalisering:

Placering:
I Upplands-Väsbys hembygdsgård (inv.nr UV1977).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Eds kyrka
Socken:
Eds socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Troligen rester av en korsarm. Tidigare del av signum U ATA7269/60F.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Eds kyrka – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa